Τι είναι το ξακουστό RAID ? Πως λειτουργεί ? κάνει για την εταιρεία μου ?

Τι είναι το ξακουστό RAID ? Πως λειτουργεί ? κάνει για την εταιρεία μου ? Καταρχάς ας δούμε πως είναι η ασφάλεια δεδομένων με την τεχνολογία RAID. RAID (Redundant Array of Independent Disk) σημαίνει πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων και αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης και σύνδεσης μιας ομάδας δίσκων με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας προσπέλασης και εγγραφής αλλά και την προστασία των δεδομένων ενός συστήματος. Για να έχουμε RAID πρέπει να έχουμε πάνω από δύο σκληρούς δίσκους όπου ο υπολογιστής τους βλέπει σαν ένα.

Τρόποι κατασκευής

Υπάρχουν δυο τρόποι κατασκευής συστοιχιών RAID Με την χρήση υλικού (Hardware RAID) ή λογισμικού (Software RAID). Οι δυο τρόποι έχουν πλεονέκτημα και μειονεκτήματα ο ένας απέναντι στον άλλο. Η χρήση υλικού είναι πολύ πιο ακριβή, αλλά έχει το πλεονέκτημα της σταθερότητας και της προσθαφαίρεσης των δίσκων την ώρα που λειτουργεί το σύστημα. Όπως γίνεται φανερό η λύση του υλικού δεν απευθύνεται στον απλό χρήστη και επιπλέον δεν χρειάζεται υποστήριξη από πλευράς του λειτουργικού συστήματος μπορούμε δηλαδή να έχουμε Dual Boot σύστημα Windows και Linux χωρίς κανένα πρόβλημα. Αντίθετα η χρήση λογισμικού αν και δεν υποστηρίζει την παραπάνω “προχωρημένη”λειτουργία δίνει στο χρήστη το δικαίωμα να κατασκευάσει μια συστοιχία με IDE & SCSI,SSD δίσκους κάτι που δεν γίνεται μέσω υλικού. Μιλάμε για την απόλυτη ελευθερία στον τύπο του RAID που θα φτιάξουμε ανάλογα βέβαια και το πόσες θύρες SATA έχουμε στην μητρική μας αυτό αφορά τα λειτουργικά Linux στα Windows Software RAID από τα Windows 7 και μετά με κάποιους περιoρισμούς όπως δεν μπορείτε να κατασκευάσετε RAID 5. Οπότε για να στήσετε μια RAID συστοιχία θα πρέπει να έχετε επιλέξει σε ποιο από τα δύο λειτουργικά θα το κάνετε. Επίσης μια συστοιχία RAID σε Linux και Windows ταυτόχρονα (dual boot) δεν μπορεί να έχουν κοινούς φακέλους.

Τρόποι χρήσης και σύνδεσης των συστοιχιών RAID.

RAID COMPASSION
RAID COMPASSION

Τι είναι το RAID 0;

Το RAID 0 χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την απόδοση ενός εξυπηρετητή. Είναι επίσης γνωστή ως “disk striping” (διαγράμμιση δίσκου). Με RAID 0, τα δεδομένα είναι γραμμένα σε πολλούς δίσκους. Αυτό σημαίνει ότι το έργο που ο υπολογιστής κάνει είναι να χειρίζεται πολλούς δίσκους και όχι μόνο ένα, αυξάνοντας τις επιδόσεις, επειδή οι πολλές μονάδες ανάγνωσης και εγγραφή δεδομένων, βελτιώνονται στον δίσκο I / O. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο ίδιοι σκληροί δίσκοι (εταιρία μοντέλο κτλ). Τόσο το λογισμικό και hardware RAID υποστήριξη RAID 0, όπως κάνουν οι περισσότεροι ελεγκτές. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε σφάλματα. Εάν ένας δίσκος αποτύχει, τότε που επηρεάζει όλους τους σκληρούς δίσκους και τις πιθανότητες για την απώλεια δεδομένων ή την αύξηση της φθοράς τους.Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε την ανάγνωση και την εγγραφή κάποιον σκληρών δίσκων (SSD),βλέπετε την διαφορά των επιδόσεων ανάμεσα σε μόνο έναν σκληρό και δύο μαζί όπου ο υπολογιστής τους βλέπει σαν έναν.

Τι είναι το RAID 1;

RAID 1 είναι μια διαμόρφωση με ανοχή σε σφάλματα γνωστά ως “disk mirroring” (κατοπτρισμός των δίσκων). Με RAID 1, τα δεδομένα (αρχεία,προγράμματα κτλ.) αντιγράφονται απρόσκοπτα και ταυτόχρονα, από τον ένα δίσκο στον άλλο, δημιουργώντας ένα αντίγραφο, ή καθρέφτη. Εάν ένας δίσκος χαλάσει ο άλλος δίσκος θα μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει κανονικά χωρίς να έχει χαθεί απολύτως τίποτα. Είναι ο πιο απλός τρόπος για να εφαρμόσουν την ανοχή σφαλμάτων και είναι σχετικά χαμηλό το κόστος.Το μειονέκτημα είναι ότι RAID 1 προκαλεί μια μικρή αντίσταση στην απόδοση και επιπλέον σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι στο RAID 1 η συνολική χωρητικότητα του δίσκου θα είναι κατά το ήμισυ δηλαδή αν ένας διακομιστής με δύο δίσκους 1TB έχει ρυθμιστεί με RAID 1, τότε η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι 1TB και όχι 2TB.Ακόμα αν έχετε δύο σκληρούς δίσκους με διαφορετικά μεγέθη χωρητικότητας για παράδειγμα ένα σκληρό 500GB και έναν 1TB η συνολική χωρητικότητα se RAID 1 θα είναι 500GB.RAID 1 μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω του λογισμικού ή υλικού. Χρειάζονται δύο δίσκοι για RAID 1 υλοποιήσεις υλικού και παραπάνω μπορείτε να βάλετε όσους θέλετε. Με το λογισμικό RAID 1, αντί για δύο φυσικούς δίσκους, τα δεδομένα μπορούν να αντικατοπτρίζονται μεταξύ των όγκων σε ένα μόνο δίσκο.Σε περιπτωση που χαλάσει ο ένας τον αντικαθιστάτε με έναν άλλο και κάνετε επανακατασκευή του RAID 1.

Τι είναι το RAID 2;

RAID 2 είναι παρόμοιο με το RAID 5(δείτε παρακάτω), αλλά αντί για “disk striping using parity, striping” διαγράμμιση δίσκου χρησιμοποιώντας, διαγράμμιση εμφανίζεται στο επίπεδο bit. RAID 2 είναι σπάνια να αναπτυχθεί, διότι το κόστος για την εφαρμογή της είναι συνήθως απαγορευτικό (μια τυπική εγκατάσταση απαιτεί 10 δίσκους και πάνω) και δίνει κακή απόδοση σε κάποιο δίσκο με I / O λειτουργίες.

Τι είναι το RAID 3;

RAID 3 είναι επίσης παρόμοια με RAID 5 (δείτε παρακάτω), εκτός το ότι αυτή απαιτεί μια ειδική μονάδα. RAID 3 χρησιμοποιείται σπάνια, εκτός από τις πιο “specialized database or processing environments”(εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων ή μεταποίηση περιβάλλοντα), τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.

Τι είναι το RAID 4;

RAID 4 είναι μια διάταξη στην οποία η διαγράμμιση δίσκου συμβαίνει σε επίπεδο byte, όχι στο επίπεδο bit, όπως το RAID 3.

Τι είναι το RAID 5;

RAID 5 είναι μακράν η πιο κοινή διαμόρφωση RAID servers για τις επιχειρήσεις και τις NAS συσκευές. Αυτό το επίπεδο RAID παρέχει καλύτερη απόδοση από ότι το mirroring, καθώς και ανοχή σε σφάλματα. Με RAID 5, τα δεδομένα (το οποίο είναι επιπλέον δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση) σε τρεις ή περισσότερους δίσκους. Εάν ένας δίσκος παίρνει κάποιο λάθος ή αρχίζει να αποτυγχάνει, τα δεδομένα αναδημιουργείται από αυτή την κατανομή των δεδομένων και η “parity block” απρόσκοπτα και αυτόματα. Ουσιαστικά, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και όταν ένας δίσκος σταματήσει να λειτουργεί και μέχρι να μπορεί να αντικαταστήσει το χαλασμένο δίσκο. Ένα άλλο όφελος του RAID 5 είναι ότι επιτρέπει σε πολλούς δίσκους NAS και server να είναι “hot-swappable”, που σημαίνει στην περίπτωση που ένας δίσκος στη συστοιχία αποτύχει χαλάσει δηλαδή, η μονάδα μπορεί να ανταλλαχθεί με έναν νέο δίσκο χωρίς να κλείνει ο server ή NAS και χωρίς να διακόπτουν τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο server ή NAS. Είναι μια πολύ καλή λύση για την ανοχή σε σφάλματα, διότι, όποιος από τους δίσκους αποτύχει, τα δεδομένα μπορεί να αποκατασταθούν σε νέους δίσκους. Το μειονέκτημα σε RAID 5 είναι η πτώση της απόδοσης σε διακομιστές που εκτελούν πολλές λειτουργίες εγγραφής. Για παράδειγμα, με το RAID 5 σε ένα διακομιστή που έχει μια βάση δεδομένων που έχουν πρόσβαση πολλοί εργαζόμενοι σε μια εργάσιμη ημέρα, θα μπορούσε να υπάρξει αισθητή καθυστέρηση.Για παράδειγμα έχουμε 20 σκληρούς δίσκους με την ίδια ταχύτητα 550MB/s τότε η 10 σκληροί δίσκοι θα έχουν ταχύτητα 550MB/s*10=5500MB/s και το αποτέλεσμα της ταχύτητας δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια λόγω του λογισμικού και του ελεγκτή RAID.

Τι είναι το RAID 6;

RAID 6 επίσης συχνά χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις. Είναι ταυτόσημη με RAID 5, εκτός του ότι είναι μια ακόμα πιο ισχυρή λύση, επειδή χρησιμοποιεί ένα ακόμη parity block από το RAID 5. Μπορείτε να έχετε δύο δίσκους με προβλήματα και να εξακολουθούν να έχουν ένα σύστημα που θα είναι σε λειτουργία.

Τι είναι το RAID 7;

RAID 7 είναι ένα ιδιόκτητο επίπεδο RAID που ανήκει στον τώρα-defunct στην Computer Corporation.

Τι είναι το RAID 10;

RAID 10 είναι ένας συνδυασμός RAID 1 και 0 και είναι συχνά συμβολίζεται ως RAID 10. Συνδυάζει το καθρέφτισμα του RAID 1 με τη διαγράμμιση του RAID 0. Είναι το επίπεδο RAID που δίνει την καλύτερη απόδοση, αλλά είναι επίσης και δαπανηρή, απαιτεί διπλάσιες δίσκους και άλλα επίπεδα RAID, για τουλάχιστον τέσσερα. Αυτό είναι το επίπεδο RAID ιδανικό για μεγάλο ποσοστό εξυπηρετητών βάσεων δεδομένων ή οποιονδήποτε διακομιστή που είναι για να εκτελεί πολλές λειτουργίες εγγραφής. RAID 10 μπορεί να εφαρμοστεί ως υλικού ή λογισμικού, αλλά η γενική συναίνεση είναι ότι πολλά από τα πλεονεκτήματα των επιδόσεων χάνονται όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RAID 10.

Τι είναι το RAID 0+1;

RAID 0 +1 συχνά εναλλάσσονται για RAID 10 (το οποίο είναι το RAID 1 +0), αλλά οι δύο δεν είναι ίδιοι. RAID 0 +1 είναι μια συστοιχία mirror με τα τμήματα που είναι συστοιχίες RAID 0. Έχουν εφαρμοστεί σε ειδικές υποδομές που απαιτούν υψηλή απόδοση, αλλά όχι ένα υψηλό επίπεδο κλιμάκωσης.

Τι είναι το RAID 60 (6+0);

RAID-60 (RAID 6 +0) εγκατάσταση που αποτελείται από δύο σετ των τεσσάρων δίσκων κάθε ένα RAID 60 συνδυάζει τον ευθύ διαχωρισμό επιπέδου μπλοκ του RAID 0 με την κατανεμημένη διπλή parity του RAID 6. Δηλαδή, μια συστοιχία RAID 0 σε όλη RAID 6 στοιχεία. Απαιτεί τουλάχιστον οκτώ δίσκους και πάνω. Και για το καινούργιο πρότυπο Μ.2 επειδή είναι αρκετοί που ρωτάνε γίνετε φυσικά και σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους συστοιχίες RAID αρκεί η μητρική κάρτα να διαθέτη 2 θύρες Μ.2 ή να έχετε κάποια κάρτα επέκτασης που συνδέετε στην PCI express και εκεί συνδέετε έναν σκληρό δίσκο Μ.2.

Τι είναι το ξακουστό RAID ? Πως λειτουργεί ? κάνει για την εταιρεία μου ?

Για τις περισσότερους μικρούς έως μεσαίου μεγέθους επαγγελματικούς σκοπούς, RAID 0, 1, 5,6 και σε ορισμένες περιπτώσεις 10 αρκούν για την καλή ανοχή σε σφάλματα και τις επιδόσεις. Για τους περισσότερους χρήστες στο σπίτι, RAID 5 μπορεί είναι είναι υπερβολή, αλλά RAID 1 mirroring παρέχει αξιοπρεπή ανοχή σε σφάλματα και συστήνεται, και RAID 0 με ρίσκο αν θες μηδέν ασφάλεια αλλά κορυφαίες επιδόσεις οι επιλογές δικές σας!error: Content is protected !!