Νέο έργο για την εταιρεία μας My Way Dyslexia

Η σχολή εκμάθησης αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές ιδιεταιρότητες, “My Way Dyslexia” στην Θεσσαλονίκη εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για την κατασκευή της ιστοσελίδας της.

Πληροφορίες: https://www.mywaydyslexia.com

Λίγα λόγια για την σχολή,

Η μέθοδος
Oι μαθητές με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές διαφορετικότητες δεν ευνοούνται σε πολυμελείς τάξεις. Για το λόγο αυτό ,η διδασκαλία γίνεται σε ατομικό επίπεδο σε συνδυασμό με ομαδικά προγράμματα όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκήσει με τους συμμαθητές του δεξιότητες της γλώσσας. Η διδακτική μέθοδος βασίζεται σε καινοτόμα εκπαιδευτικά πρότυπα, πολυαισθητηριακή προσέγγιση, βιωματική και project based μάθηση, νέες τεχνολογίες καθώς και την καλλιέργεια του δημιουργικού νου και των ζωτικών δεξιοτήτων μελέτης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανανεώνεται, προσαρμόζεται και τροποποιείται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ο Χώρος
Ο σχεδιασμός του χώρου, η δομή των αιθουσών και τα υλικά που χρησιμοποιούνται οδηγούν στη βιωματική μάθηση και βασίζονται στην ανάγκη των μαθητών για νέες μαθησιακές εμπειρίες, δημιουργία και εξερεύνηση.

Η επιλογή των δραστηριοτήτων στηρίζεται στην ανάγκη των μαθητών να προάγουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, να αισθάνονται ασφαλείς με τη διαφορετικότητά τους και να την αντιμετωπίζουν σαν χάρισμα, όχι σαν έλλειμμα.

Η διαδικασία της διδασκαλίας ενισχύει στους μαθητές το αίσθημα της ασφάλειας και της συναισθηματικής ισορροπίας, ώστε η μάθηση να γίνεται μια ευχάριστη εμπειρία.

Η φιλοσοφία
Στο My Way πιστεύουμε πως ο κάθε μαθητής, πέρα από την κατάκτηση υψηλών επιδόσεων στη χρήση της γλώσσας, πρέπει να αγαπήσει τα Αγγλικά και να τα χρησιμοποιεί με άνεση και ευκολία σε φυσικό περιβάλλον.

Στόχος μας είναι μέσα από την επιτυχημένη εκμάθηση της γλώσσας, οι μαθητές με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες να βιώνουν όχι μονό ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά προσωπική ενδυνάμωση και αυτογνωσία.error: Content is protected !!